Változások a digitális munkarend idején – tájékoztatás

május 25, 2020

 

Kedves Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2020. március 16-án a kormány által elrendelt szigorító intézkedésekben változás, enyhítés történik iskolánk életében is az elkövetkező napokban.

Az iskolánkban a tantermen kívüli, digitális munkarend 2020. június 15-ig érvényben marad és a tanév hossza sem változik.

2020. június 2-tól intézményünk szülői igény szerint biztosítja a gyermekek felügyeletét, naponta 8-16 óra között. Az iskolai felügyeletet és ezzel párhuzamosan az étkeztetés lehetőségét 2020. június 26-ig biztosítjuk diákjaink számára. Kérjük a kedves Szülőket, hogy felügyeleti és étkeztetési igényeiket, június 2 – 26-ig terjedő időszakra, legkésőbb május 28-ig jelezzék az osztályfőnökök és az iskolatitkárság felé.

2020. június 2-től engedélyezhető iskolákban a pedagógusok és tanulók felügyeleti célú találkozása, melynek során lehetőség nyílhat a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartására is.. Ezeknek célja az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása, illetve a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának lebonyolítására is.

Ha a kedves Szülők igénylik szolgáltatásunkat, akkor természetesen mindannyiunknak be kell tartani a higiénés szabályokat!

A nyári táborokkal kapcsolatban még egyeztetések folynak, erről később tájékoztatjuk Önöket.

Pataki Sándor
intézményvezető