Lemorzsolódási mutatók 2020/21-es tanév II. féléve

szeptember 28, 2021

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

További tájékoztató anyag az oktatas.hu oldalon olvasható.

2020/21-es tanév I. féléve5678ÖsszesenÖsszesenből lány
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen2235124
Ebből leány010344
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt2235124
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott000000
A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma200020
A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma100010
A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma212273
Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma100010
A félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma101010
Szülői kérésre magántanulóvá vált tanulók száma001010
A tanuló számára az egyéni munkarend megállapítása szülői kérésre folyamatban van000000
Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma000000
Veszélyeztetetté vált tanulók száma011240
Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma000000
Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma100010
A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma100010
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével)100010
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma000000
Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma000000
Középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követően belépett tanulók száma000000