Lemorzsolódási mutatók 2019/20-as tanév II. féléve

november 16, 2020

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

További tájékoztató anyag az oktatas.hu oldalon olvasható.
2019/20-as tanév II. féléve 5 6 7 8 Összesen Összesenből lány
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen 0 3 5 2 10 3
Ebből leány 0 0 3 0 3 3
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt 0 3 5 2 10 3
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott 0 0 0 0 0 0
A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma 0 0 1 0 1 1
A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma 0 0 0 0 0 0
A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma 0 3 2 0 5 2
Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma 0 0 1 0 1 1
A félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma 0 0 1 0 1 1
Szülői kérésre magántanulóvá vált tanulók száma 0 1 1 0 2 0
A tanuló számára az egyéni munkarend megállapítása szülői kérésre folyamatban van 0 0 0 0 0 0
Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma 0 0 0 0 0 0
Veszélyeztetetté vált tanulók száma 0 2 2 1 5 0
Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma 0 0 0 0 0 0
Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 0 0 2 0 2 0
A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma 0 0 1 0 1 0
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével) 0 0 2 0 2 0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma 0 0 2 0 2 0
Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma 0 0 0 0 0 0
Középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követően belépett tanulók száma 0 0 0 0 0 0