Intézkedési terv a járványügyi készenlét ideje alatt (frissített verzió: 2020.09.30.)

szeptember 30, 2020

 • Nagyon fontos és általános elvárásunk, hogy kizárólag egészségesen, tünetmentesen küldheti be a szülő a gyermekét az intézménybe.
 • Az épületbe belépve és a közösségi terekben szájmaszk használata szabályosan, orrot és szájat eltakarva kötelező! A kendő és egyéb textil használata nem megengedett! Az osztálytermekben lehetséges, de nem kötelező a maszk viselése.
 • Iskolánk kérése hogy a gyerekek a reggeli és a délutáni ügyeletben csak a legszükségesebb időt töltsék az intézményben.
 • Az intézmény területére 2020. október 01-től
  1. az ott foglalkoztatott személyen,
  2. az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  3. a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  4. a gyermeken, illetve a tanulón kívül más személy nem léphet be.
 • Az intézmény területére meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló
  1. csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, (37,8 °C)
  2. belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk.
 • Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
 • A kézfertőtlenítő használata szükséges, több helyen fertőtlenítő pontokat állítunk fel. A takarítás és a fertőtlenítés egész nap folyamatos lesz.
 • A napköziseket, vagy a későn távozókat kollégáim a szülővel egyeztetett időben és helyen kísérik ki az osztálytanítók, és ott adják át a szülőknek. A csoportosulások elkerülése érdekében a lehető legkevesebb időt töltsék az iskola területén.
 • A felsős tanszobások önállóan hagyhatják el az épületet. Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el adott napon a gyermekét, azt előre jeleznie kell az iskola felé.
 • Elsődleges kapcsolattartási forma a KRÉTA, email – titkarsag@gorombolyiiskola.hu – vagy telefon – 06-30/460-0602.
 • Az a gyerek, aki az iskolában lázas, vagy rosszul lesz, vagy egyéb tüneteket mutat, azt elkülönítjük, a szülőt értesítjük, addig a gyermeket felügyeljük.
 • Minden osztály a saját tantermét használja egésznap, szaktantermi rendszer nincs. Diákjaink idő függvényében, amennyire lehetséges lesz, a szüneteket, a testnevelés és a szabadidős foglalkozásokat az udvaron töltik. Rossz idő esetén minden osztály a saját folyosóján tartózkodik, vagy az osztálytermekben folyamatos szellőztetés mellett.
 • Az ebédeltetést az ebédlőben, a távolságtartás szabályait betartva, elnyújtott időintervallumban bonyolítjuk le, hogy ne legyenek egyszerre a megengedettnél többen az ebédlőben. Saját evőeszköz szigorú feltételek mellett használható.
 • Ha az idő megengedi, az intézmény ablakait folyamatosan nyitva tartjuk a szellőztetés miatt. Ez nagyon fontos, ezért a kedves szülőknek javasoljuk, hogy a gyermekeiket réteges öltözetben engedjék el az iskolába.
 • Intézményünk a szigorú szabályok betartásához a kedves szülők maximális együttműködését kéri.                                                                      

Intézményvezetés