Beiratkozási tájékoztató a 2023-24-es tanévre.

március 31, 2023

A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja:

2023. április 20. (csütörtök)           8.00-19.00 óra között
2023. április 21. (péntek)           8.00-18.00 óra között

A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását:

1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, hogy az alábbiakat feltétlenül hozza magával.

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány)
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • azon gyermek esetében, aki rendelkezik lakóhellyel és tartózkodási hellyel is, a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermekkel életvitelszerűen melyik címen tartózkodik.
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • nyilatkozatot kell tenni a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, a kizárólagos szülői felügyeleti jogot hivatalos irattal igazolni kell (csak elvált, külön élő szülők, illetve gyám esetében kell majd nyilatkozni a beiratkozás alkalmával, a nyilatkozat kitöltése önkéntes)
  • az Etika/ Hit és-erkölcstan oktatás választására vonatkozóan nyilatkozatot kell tennie a szülőnek
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • tartós betegség esetén szakorvosi vélemény
  • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatot, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

 A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az online jelentkezés határideje: 2023. április 05. 00:00 – 2023. április 21. 12:00

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat eredeti példányát be kell mutatnia.

Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot, mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat, etika ill. hit- és erkölcstan közötti választás) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. A beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/JelReszletes/12176, vagy a Miskolci Tankerületi Központ honlapján is megtalálják.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a KRÉTA rendszer beiratkozási nyilvántartása nem teszi lehetővé, hogy egy gyermek egyszerre két, vagy több iskolába is jelentkezzen.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi az igazgato@gorombolyiiskola.hu e-mail címen, az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Abban az esetben, ha a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak. https://ohtan.oh.gov.hu/

A fentiek után a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2023. május 5. napjáig tájékoztatják Önöket a felvételi döntés eredményéről.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő vagy a törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 37. § (2) és (3) bekezdése alapján a választott iskola igazgatójának a gyermek felvételtét elutasító döntése ellen a szülő vagy törvényes képviselő a döntést követően a 15 napon belül jogorvoslattal élhet.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Miskolci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Diákigazolvány igénylés és tanulóbiztosítás:

A diákigazolvány igényléshez a tanulóról a digitális fényképet és a NEK adatlapot az Okmányirodában (Mc, Kis-hunyad u. 9.), vagy a Miskolci Kormányablak bármelyik ügyfélszolgálatán készítik el (gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája, kísérő szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája szükséges hozzá). Az előzetes diákigazolvány igénylés megléte nem szükséges a beiratkozáshoz, de mindenképpen segítség az adminisztrációban. A diákigazolvány igénylés iskolai adminisztrációval folytatódik, amelynek ügyintézése a beiratkozás után egy későbbi időpontban lesz.

Beiratkozási körzethatár:

korzetek_23-24