Álláshirdetés – 2 fő tanító

július 4, 2022

Miskolci Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3516 Miskolc, Kovács utca 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Szilágyi D. utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos tanulók nevelése, oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         A pályázó nyilatkozata arról, ha Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programban vett részt

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Péter tagintézményvezető nyújt, a 30/463-1517 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Pataki Sándor intézményvezető részére a szidi@szilagyid-mc.edu.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 2.

KÖZGÁLLÁSon való megtekintés