A MISKOLCI SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖRÖMBÖLYI TAGISKOLÁJA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

május 10, 2019

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Miskolci Szilágyi Dezső  Általános Iskola Görömölyi Tagiskolája tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolájában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.  A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • 9 db tanteremben nyílászárók cseréje
  • 9 db tanterem oldalfalainak, mennyezeteinek glettelése és festése
  • Tornateremben új sportpadló kialakítása
  • Tornatermi nyílászárók cseréje
  • Infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolájában megvalósult fejlesztések elősegítik a hatékonyabb nevelői munkavégzést, komfortosabb körülményeket teremtenek a diákok számára, ezáltal is segítve az oktató-nevelő munka színvonalasabb végzését.

A tornaterem felújítás nagymértékben elősegíti a mindennapos testnevelés magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul a városrészben élők életminőségének javításához.

A részleges akadálymentesítés kialakítása, nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.