Sticky Post

Általános iskolai beiratkozás

március 27, 2019

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as tanévre tankötelessé váló gyermekeik beíratása

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óráig

A leendő elsősök törvényes képviselői kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára:

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek az iskolában, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval, melyről bővebben az alábbi oldalon olvashatnak:
ONLINE BEIRATKOZÁS

Fontos tudnivaló, hogy az elektronikus úton történő beiratkozás nem váltja ki a beiratkozás napján az intézményben történő személyes megjelenést, melynek alkalmával be kell mutatni minden igazolványt, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, ami lehet:
  • óvodai szakvélemény eredeti példánya
  • szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy érvényes személyazonosító igazolványát
 • a gyermek érvényes lakcímkártyáját,
 • azon gyermek esetében, aki rendelkezik lakóhellyel és tartózkodási hellyel is, a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermekkel életvitelszerűen melyik címen tartózkodik – Letöltés
 • TAJ kártyáját
 • tanulóbiztosítás kötése esetén a választott biztosítás díját
 • az Etika/ Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozásról meg kell tennie a szülőnek – Letöltés
 • nyilatkozatot kell tenni a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, a kizárólagos szülői felügyeleti jogot hivatalos irattal igazolni kell (csak elvált, külön élő szülők, illetve gyám esetében kell majd nyilatkozni a beiratkozás alkalmával, a nyilatkozat kitöltése önkéntes) – Letöltés
 • Az elektronikus beíratkozásról szóló tájékoztató ITT olvashatják!

Diákigazolvány igénylés:

A diákigazolvány igényléshez a tanulóról a digitális fényképet és a NEK adatlapot az Okmányirodában (Mc, Kis-hunyad u. 9.), vagy a Miskolci Kormányablak (Mc, Csizmadia köz 1.) ügyfélszolgálatán készítik el (gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája, kísérő szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája szükséges hozzá). Az előzetes diákigazolvány igénylés megléte nem szükséges a beiratkozáshoz, de mindenképpen segítség az adminisztrációban. A diákigazolvány igénylés iskolai adminisztrációval folytatódik, amelynek ügyintézése a beiratkozás után egy későbbi időpontban lesz.